Hizmetler
Photo Photo Photo
Mimari projeler
İmar Affı

İmar affı kapsamına giren yapılara etüd çalışması yapılması, fotoğraflanması ve rölövelerinin alınıp projelerin paket halinde hazırlanıp belediyeden onayının alınması.