Hizmetler

Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo PhotoHizmet alanımız mobilya detayından şehir planlama ölçeğine kadar uzanmaktadır. Mimari ve tasarımsal sorunları yalnızca mekansal ve yapısal boyutta ele almadan onların ekolojik, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yönlerini de sorunun/çözümün bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu süreçte doğa, yaşam ve insan ile iletişim kurarak çözümleri ortaya çıkarıyoruz.

Ekibimiz tutkulu, araştıran, deneyen, potansiyelleri ortaya çıkaran bir ruha sahip. İlk eskiz çalışmasından son uygulama detayına dek tüm süreç kontrolümüz dahilindedir. Dolayısıyla ortaya çıkan ürün kimlikli, sıradışı ve kullanıcılarını mutlu eden bir ürün/proje/süreçtir.